Låglastare P-50

En flexibel modulbyggd låglastare med många möjligheter till variationer

Hydrauliskt lyftbordsystem

Ett flertal olika utföranden på mönster-läggningen beroende på förpackning och kapacitet