Pallvändare S-1800

  • Plastpallen placeras ovanpå godset med träpall
  • Trucken lyfter in pallen i pallvändaren
  • Pressplanet går ned och pressar pallen med förinställt presstryck
  • Pallen roteras 180° så att godset ligger på plastpallen och träpallen ligger överst.
  • Alternativt vid byte av pall med en last av t.ex. kartonger, så behöver man inte placera en plastpall ovanpå godset. Trucken lyfter in pallen i pallvändaren, pallen roteras ca. 100° och pressplanet släpper lasten så att pallen ligger fri. Träpallen lyfts bort och ersätts av plastpallen och pallen roteras tillbaka.
  • Godset ligger nu på plastpallen och trucken lyfter ut pallen ur pallvändaren.
  • Pallvändaren roteras till utgångsläge under tiden som en ny pall förbereds för pallbyte.