FFS Planfolie säckfyllningsmaskin

Med över tusen levererade säckfyllningsmaskiner över hela världen sedan 1971, för bl.a. blomjord, träpellets, sand, sten, plastgranulat, salt, pulver, livsmedel, djurfoder, cement kan vi erbjuda lämplig maskin till era behov.

Från den minsta CV3010 för max 10 liter till den största CV4150 för max 150 liter. Olika doseringssystem som kopp, skruv eller banddosering, vikt eller volymdosering. Option som handtag och invikta hörn.

Balmaskin med hydraulisk press för t.ex. spån eller torv i komprimerade balar, även i kombiutförande för att kunna fylla löst fyllda säckar och balar i samma maskin.

Vi kan även erbjuda matarfickor där en lastmaskin fyller i produkten och transportör från ficka till säckfyllningsmaskinen.

Säckfyllare
Säckfyllningsmaskin